Membuat Elektroskop Sederhana

Membuat Elektroskop Sederhana. Bagaimana cara mengetahui jenis muatan listrik? Apakah ada alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi jenis muatan listrik? Agar dapat memahaminya, lakukan kegiatan berikut.

1) Siapkan kertas aluminium (aluminium foil), paku besar, dan toples plastik atau kaca (dapat diganti de ngan botol plastik bekas) beserta tutupnya.

2) Potonglah kertas aluminium membentuk persegi panjang 5 cm × 15 cm dan persegi 15 cm × 15 cm.

gambar membuat Elektroskop

3) Bentuk kertas aluminium persegi panjang menjadi jarum dan kertas aluminium persegi
menjadi bola aluminium. Kemudian, sambung rangkaian menjadi satu, seperti pada gambar.

4) Lubangi tutup toples dengan menggunakan paku, kemudian masukkan rangkaian bola dan jarum aluminium seperti pada gambar.

5) Gunting kertas aluminium dengan ukuran 2 cm × 10 cm, kemudian bengkokkan hingga menyerupai daun elektroskop.
6) Bengkokkan ujung jarum seperti pada gambar.

7) Letakkan daun elektroskop pada ujung jarum yang telah dibengkokkan, seperti pada gambar.

8) Tutup toples. Elektroskop siap digunakan.

Menguji Elektroskop
1)  Dekatkan elektroskop pada generator Van de Graff yang telah bermuatan listrik.
2)  Amati gerak membuka atau menutupnya daun elektroskop.
3) Rangkaianmu akan menjadi sebuah elektroskop yang baik apabila daun elektroskopnya mudah menutup dan membuka bila didekatkan dengan benda-benda yang bermuatan, misalnya penggaris atau balon yang telah digosokkan pada rambut kering.

contoh Elektroskop hasil buatan

Bagaimana interaksi Dua Benda Bermuatan terhadap Jaraknya?


Semakin besar jarak kedua balon, maka gaya tolaknya semakin kecil, hal ini dibuktikan dengan simpangan kedua balon kecil. Sebaliknya, semakin kecil jarak kedua balon, maka gaya tolaknya semakin besar, hal ini dibuktikan dengan simpangan kedua balon besar.

Semakin lama waktu yang digunakan untuk menggosok balon, maka muatan listrik menjadi semakin besar. Hal ini yang memengaruhi besarnya gaya tolak kedua balon yang ditunjukkan dengan besarnya simpangan kedua balon tersebut saat didekatkan.

Kesimpulan:
Semakin besar jarak dua benda yang bermuatan, gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menariknya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jarak dua benda yang bermuatan, gaya tolak-menolak atau gaya tarik menariknya semakin besar. Semakin besar muatan yang dimiliki suatu benda, gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menariknya semakin besar. Semakin kecil muatan yang dimiliki suatu benda, gaya tolak-menolak atau gaya tarik menariknya juga semakin kecil.

0 Response to "Membuat Elektroskop Sederhana"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel